- ចំណេះដឹង, សង្គម

ទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៅពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើង Kilauea នៅ Hawaii ( មានវីដីអូ​ )

បន្ទាប់ពីការផ្ទុះពីភ្នំភ្លើង Kilauea បានបញ្ចេញផេះនិងផ្សែង 30.000 ហ្វីតទៅក្នុងអាកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មន្រ្តីបានផ្តល់របាំងការពារខ្យល់ដង្ហើមជាង 18.000 ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពមួយនេះ។

ប្រភព: NyTimesNews 

Loading...

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ WeeKhmer News