- កម្សាន្ត, ចំណេះដឹង

អាហារទាំង​ 18​ ប្រភេទដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នៅតាមអាកាសចរជុំវិញពិភពលោក

1. Aero Mexico

2. Air Canada

3. Air France

4. American Airlines

5. Cathay Pacific

6. Delta

7. EVA Airways – Hello Kitty Jet

8. Ibera Airlines

9. Japan Airlines

10. Kingfisher

11. Lufthansa

12. TransAsia Airways

13. Turkish Airlines

14. Vietnam Airlies

15. Virgin Atlantic

16. DrukAir

17. Korean Airlines

18. Singapore Airlines

ប្រភព: 9GAG

Loading...

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ WeeKhmer News