- កីឡា

Stones សង្ឃឹមថាលោក Guardiola នឹងជួយជំរុញ

ដោយបានយកការប្រកួតរបស់ខ្លួនទៅជា “កម្រិតមួយផ្សេងទៀត” ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola, John Stones នឹងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លូនបន្ថែមទៀតនៅ World Cup៕​
លោកបាននិយាយថា:ពិតណាស់ Pep ពិតប្រាកដណាស់គ្រូរបង្វឹកដ៏ល្អ ។គាត់បានប្ថែមទៀតថា​គាត់បាននិយាយថាយើងអាចហៅគាត់ឬផ្ញើសារទៅគាត់នៅពេលដែលយើងត្រូវការ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះយុទ្ធសាស្រ្តលេង។

 

Related image

Loading...

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ WeeKhmer News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *